Members login
aanmelden

Aanmeldformulier DRA 2017

Aanmeldformulier Publicatie WIFS Diversity Research Accelerator 2017

Publicatie:

naam auteur:

organisatie waaraan auteur is verbonden:

titel publicatie:

publicatiedatum:

waar is publicatie verschenen?:

kopie publicatie is bijgevoegd: ja/nee

ingezonden door:

WIFS lid?: ja/nee

Licht a.u.b. toe hoe de publicatie voldoet aan de volgende 4 criteria:

  1. Wat maakt dat de publicatie toepasbaar is op gender-diversiteit?

 

 

 

  1. Wat maakt dat de publicatie toepasbaar is in de financiële sector?

 

 

 

  1. Wat zijn de origineelste inzichten uit de publicatie?

 

 

 

  1. Hoe dragen de inzichten bij aan één of meer van de kernwaarden van WIFS: Connect, Share, Empower, Energize?

 

 

 

alléén in te vullen door auteur:

contactgegevens auteur:

auteur is bereid deel te nemen aan WIFS DRA evenement najaar 2017?: ja/nee

geeft de auteur WIFS toestemming om publicatie te publiceren op WIFS online platform?

 

Spelregels DRA verkiezing

  • Winnaar is de beste publicatie op basis waarvan de auteur nieuwe en praktisch toepasbare inzichten op het gebied van genderdiversiteit aandraagt aan WIFS-leden.
  • Publicaties hebben 2016 als publicatiedatum.
  • Publicaties zijn Nederlands- of Engelstalig.
  • Auteur is verbonden aan bedrijf of instelling met een vestiging in Nederland.
  • Publicaties worden uiterlijk 14 april 2017 ingezonden naar WIFS.
  • Auteurs bevestigen uiterlijk 21 april 2017 hun deelname aan DRA verkiezing en geven korte schriftelijke toelichting hoe de publicatie voldoet aan bovengenoemde 4 criteria.

Wij vragen u vriendelijk dit formulier uiterlijk 14 april 2017 te retourneren via onderzoek@WIFS.nl.