Women in financial services

Members login
aanmelden

ALV ook in teken van jaarthema IMPACT

Op woensdag 29 mei vond de Algemene Ledenvergadering van WIFS plaats over het boekjaar 2012. We blikten terug op het afgelopen jaar, niet alleen qua activiteiten en mijlpalen, maar ook financieel. De aanwezige leden hebben decharge verleend aan het bestuur over het gevoerde beleid over 2012 op basis van het jaarverslag 2012. Young WIFS heeft zich gepresenteerd en de aanwezige leden hebben unaniem ingestemd met de statutenwijziging die nodig was voor installatie van Young WIFS.

Het jaarthema voor 2013 is IMPACT. Dus ook de ALV stond in het teken van dit thema, en wel Impact met en vanuit je hart. Na het formele gedeelte van de vergadering heeft cardioloog Janneke Wittekoek ons mee genomen in Impact met en vanuit je hart.

Wat is de impact van ons drukke bestaan op onze psyche en ons (vrouwen)hart? Janneke draagt met hart en ziel de impact met en vanuit je hart uit. Haar missie is om vrouwen bewust te maken van het belang van een nauwlettend oog op hun eigen gezondheid. Ze vertelde, op haar luchtige en aansprekende wijze, over het vrouwenhart maar ook over leefstijl, preventie, voeding en beweging.

Het was schokkend om te vernemen dat hart en vaat ziekten doodsoorzaak nummer 1 is bij de vrouwen. Per dag sterft er 1 vrouw in het verkeer, 6 vrouwen t.g.v. borstkanker en 57 vrouwen t.g.v. hart een vaatziekten (jong en oud). Terwijl bij de mannen dit aantal ligt op 53.

Janneke heeft het verschil in het proces van aderverkalking bij mannen en vrouwen uitgelegd en de hiermee verband houdende verschillen in symptomen van een (aankomend) hartinfarct bij mannen en vrouwen. De huisartsen en cardiologen herkennen de klachten van vrouwen niet en doen dit vaak af als overgangsklachten. De klachten van vrouwen lijken totaal niet op de typische "mannen" klacht zoals druk op de borst tijdens inspanning en pijn in linker arm en schouder. Janneke heeft de belangrijkste risicofactoren toegelicht en ter preventie van hart een vaatziekten ons op ons hart gedrukt dat Bewegen en Relaxen een must zijn!

Alle aanwezigen waren erg onder de indruk van haar verhaal. Het was een ware wake-up call. Zo is bijvoorbeeld het idee geopperd om volgend jaar met een groep WIFS-leden de Zuidas run te lopen en geld in te zamelen voor het goede doel. Ook is gebrainstormd over het idee om WIFS leden een korting te bieden op de diensten van de kliniek van Janneke.

« naar overzicht