Women in financial services

Members login
aanmelden

DNB ondertekent bedrijfslidmaatschap WIFS

Op 16 oktober 2014 is de Nederlandsche Bank, de prudentiële toezichthouder op de financiële sector, een bedrijfslidmaatschap aangegaan met WIFS.

Rondom de ondertekening door Joanne Kellermann, directielid van DNB en Willemieke van Gorkum, divisiedirecteur, was door DNB een seminar georganiseerd met als titel ‘Feminiene waarden getoetst: ‘Toetsing van bestuurders en commissarissen door DNB’.

Joanne Kellermann: ‘Door de ondertekening van het bedrijfslidmaatschap van WIFS laat DNB zien dat we ons als toezichthouder actief in willen zetten voor meer vrouwen en meer diversiteit in de boardrooms van financiële instellingen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de kwaliteit van de besluitvorming ten goede komt. Diversiteit in de financiële sector is een belangrijk thema. Niet alleen zijn vrouwen in de top van banken en verzekeraars bijzonder schaars, ook de pensioenwereld wordt gedomineerd door oudere blanke mannen’.

Joanne Kellermann heeft dit onderwerp op de agenda gezet in de pensioenwereld. ‘Voor een goed bestuur is diversiteit een vereiste. Dit gaat verder dan het verschil tussen mannen en vrouwen, het gaat ook over jong en oud. Maar het gaat vooral over het organiseren van tegengeluiden binnen je eigen organisatie. Daarom is het belangrijk dat vrouwen in de financiële dienstverlening zich meer verenigingen en meer aandacht geven aan netwerken. Zichtbaarheid van vrouwen en het bundelen van krachten is een eerste stap in het verkrijgen van meer diversiteit in de financiële wereld. DNB draagt dit actief uit door het bedrijfslidmaatschap van WIFS aan te gaan.’

Het seminar had als subtitel 'feminiene waarden getoetst. Daarmee heeft de organisatie een knipoog willen geven aan het idee dat feminiene waarden van groot belang zijn voor de financiële sector. Tijdens het seminar werd ook ingegaan op de wijze waarop DNB aandacht besteed aan meer feminiene waarden in de toetsingsgesprekken die gevoerd worden met bestuurders en commissarissen van financiële instellingen. Verschillende sprekers gaven hun visie op dit idee en thema.

De eerste spreker was Tim Kamphorst, partner van The Executive Network, een searchbureau dat regelmatig kandidaten aanlevert voor de financiële sector. Hij ging in op de manier waarop hij probeert meer vrouwelijke kandidaten te krijgen voor commissariaten en Raden van toezicht in de financiële sector. Ook vertelde hij hoe hij vrouwelijke kandidaten klaarstoomt voor de toetsingsgesprekken bij DNB. Daarbij schetste hij veel rake en voor de zaal herkenbare typeringen van vrouwen en mannen.

Nicolette Loonen, oprichtster van WIFS, vertelde over haar toetsingsgesprek bij DNB als beoogd lid van de Raad van toezicht bij ABP. ‘Hoewel ik vooraf behoorlijk zenuwachtig was, vond ik het gesprek prettig en opbouwend. Het is helemaal geen inquisitie.’ Ook zij pleitte voor een betere balans tussen mannen en vrouwen in het toezicht.

Joanne Kellermann benadrukte in haar betoog dat DNB zich verwant voelt aan WIFS. ‘DNB heeft haar bestaan te danken aan een vrouw! In de 19e eeuw werd de bank gered van een faillissement door de zakenvrouw Johanna Borski.’ Joanne onderstreepte het belang om breder te kijken naar het onderwerp diversiteit. Tot slot vatte zij het begrip ‘geschiktheid’ samen als: ‘Geschiktheid is kennis plus.’

Guurtje Wolters, toezichthouder pensioenfondsen, ging vervolgens in op de achtergronden van het toetsen van (aanstaande) bestuurders en commissarissen op geschiktheid en betrouwbaarheid. Jacoby Mensinga, toezichthouder bij het Expertisecentrum toetsingen, vertelde meer over het toetsingsgesprek en gaf typerende voorbeelden van hoe mannen en vrouwen reageren op de vragen. Zo’n gesprek kan voor beide partijen soms leiden tot verrassingen: ‘Waar je naar op zoek bent, ziet er soms anders uit dan je verwacht.’

Het seminar werd afgesloten met een interview door Femke de Vries, secretaris-directeur, met Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter van de AFM. Van Vroonhoven, die in haar vorige baan bij NS roerige tijden had meegemaakt, gaf de zaal tot slot een nuttig advies mee: ‘Blijf dicht bij jezelf en ga op zoek naar gelijkgestemden.’ De middag werd afgesloten met een gezellige en nuttige netwerkborrel.

Op de foto: v.l.n.r.: Joanne Kellermann, Nicolette van Loonen, Willemieke van Gorkum, Jeannette Homan

« naar overzicht