Women in financial services

Members login
aanmelden

Executive lunch bij De Volksbank N.V.

Op 31 maart was Maurice Oostendorp, CEO van de Volksbank N.V. en tevens lid van de Raad van Advies van WIFS, onze gastheer bij een Executive Lunch bijeenkomst in Utrecht.

Na een algemene introductie, waarin Maurice Oostendorp vertelde over re-branding SNS bank naar de Volksbank, gaf Marieke Commandeur een presentatie over presentative shared value. De Volksbank, met haar missie Bankieren met de menselijke maat, heeft een ambitie van Gedeelde Waarde: het leveren van Nut voor de klant, Verantwoordelijkheid voor de maatschappij, Zingeving voor de medewerkers en Rendement voor de aandeelhouder. Ze streeft ernaar de waardecreatie voor deze vier stakeholders te optimaliseren.

Achter deze ambitie ligt het gedachtengoed van Creating Shared Value (CSV)

De oorsprong van dit gedachtengoed ligt in het expliciet verbinden van economisch succes aan maatschappelijke impact. Omdat de traditionele manieren van aanpakken van maatschappelijke vraagstukken onvoldoende in staat zijn gebleken om impact te maken.

CSV gaat dus over de relatie tussen maatschappelijke vooruitgang en economisch succes. Het is gebaseerd op de overtuiging dat de meeste maatschappelijke impact bereikt wordt door het vanuit een business model aan te pakken. Een verdienmodel onder de oplossing is daarvoor nodig. Daarmee ontstaat schaalbaarheid, en meer impact.

CSV is eigenlijk niets nieuws. Veel dingen die je doet hebben al een dubbel effect: economische en maatschappelijke winst. CSV omarmen als strategie vergroot je bewustzijn en geeft richting aan keuzes die je in je business moet maken, groot en klein. Het is geen liefdadigheid, het is gewoon business, daar zit juist de sleutel tot succes, dat maakt het schaalbaar en daardoor duurzaam. Even omdenken: je mag (moet) geld verdienen aan maatschappelijke vraagstukken. Hierbij geldt wel: not all profit is equal.

De Volksbank verbindt zicht met de maatschappelijke thema’s Duurzaamheid, Leefbaarheid en Financiële Weerbaarheid. Zij richt haar activiteiten steeds meer, en explicieter op deze domeinen.

In de basis zijn er drie dimensies waarlangs shared value gecreëerd kan worden:
Opnieuw bekijken van producten en markten. Een goed begrip van de maatschappelijke vraagstukken waar jij als organisatie aan gerelateerd bent, waar je waarde kan creëren of juist vernietigen, geeft voedingsbodem om je activiteiten en markten te heroverwegen. Een voorbeeld: De Volksbank heeft, toen destijds de banken begonnen met het sluiten van kantoren in de dorpen vanwege de opkomst van digitaal bankieren, ervoor gekozen, vanwege haar betrokkenheid op leefbaarheid in de dorpen, om haar winkelconcept zo aan te passen, dat het economisch wèl uit kan in de veranderende wereld.
Herdefiniëren van productiviteit in de waardeketen. Verbreed je blik op productiviteit. Een voorbeeld: De Volksbank kiest haar investeringen zo dat ze naast rendement voor de bank ook een bijdrage leveren aan de beperking van de negatieve invloed op het klimaat.
Versterken van je directe omgeving. Shared value creëer je niet alleen. Bouw bewust een cluster van partijen om je heen, waarmee je een (in)direct band/afhankelijkheid van hebt. Werk samen waar kan, versterk elkaar. Een voorbeeld: de Volksbank werkt met de Gemeente Amsterdam e.a. aan armoedebestrijding, waardoor deze mensen een gelukkiger leven hebben, en de bank potentieel nieuwe/gezonde klanten krijgt.

De succesfactoren voor een shared value strategie zijn:

  1. Verankeren van de maatschappelijke missie: heb je helder wat je doel van je organisatie is?
  2. Uitdiepen van maatschappelijke thema’s: begrijp je de thema’s waar jij je aan verbindt tot op het bot, en ook jouw business bijdraagt?
  3. Meten van shared value: ben je in staat om ook de impact op de maatschappelijke thema’s te meten? Zodat je kan bijsturen?
  4. Richten van je activiteiten: zorg je ervoor dat alles dezelfde kant op wijst?
  5. Samenwerken met externe partners: ben je bereid om echt samen met andere voor impact te gaan?
  6. Communiceren: is het voor je medewerkers, en de buitenwereld helder wat je wilt bereiken?

Voor meer, zie ook de blog: https://www.linkedin.com/pulse/top-5-how-create-shared-value-marieke-commandeur

« naar overzicht