Women in financial services

Members login
aanmelden

Facing Finance

Jaarthema WIFS in 2016

Het jaarthema wordt vergezeld van een beeld met twee silhouetten die elkaar aankijken.WIFS wil dit jaar inzichten bieden om het ‘gezicht’ van de financiële sector te veranderen.

Door ervoor te zorgen dat de sector gaat inzien dat het imago van de sector serieus onder druk staat. Nicolette Loonen, voorzitter WIFS: "Het is tijd voor verandering, tijd voor Facing Finance! We gaan ervoor zorgen dat we, onder andere met behulp van onze vrouwelijke waarden een ander gezicht geven aan onze sector.Dat doen we niet meer door de focus te leggen op het halen van een bepaald percentage vrouwen in (top) functies, maar door daadwerkelijk aan te tonen dat diversiteit blijvende toegevoegde waarde heeft voor organisaties. Het begint bij het onszelf voorhouden van de spiegel, die moet aanzetten tot de erkenning en het inzicht dat verandering in de sector hard nodig is. Want pas na die bewustwording kunnen wij daadwerkelijk meters maken in het in gang zetten van die verandering. Kijk in de spiegel. Wat kan jij doen? Wat is jouw bijdrage?"

De gasten op de Nieuwjaarsreceptie van WIFS ontvingen het spiegeltje om het jaarthema direct in de praktijk te brengen.

Nieuwe (disruptieve) aanbieders van financiële diensten zijn actief op de markt en sluiten aan bij veranderende wensen van klanten. Deze klanten vragen specifiek om organisaties waar zij vertrouwen in kunnen hebben. Organisaties die zich ervan bewust zijn dat zij meerdere belangen dienen en dat ook uitstralen. Die verder kijken dan korte termijn-resultaten. Die een bijdrage leveren aan de wereld van morgen.

WIFS geeft in 2016 inzicht in wat er nodig is om van werkelijke waarde te zijn. Dat doen we door concrete handvatten te bieden voor leiderschap als katalysator van de transitie. En we geven een gezicht aan de vrouwen die met die waarden het verschil maken.

Daarmee verleggen wij dit jaar onze aandacht. Van de morele aanleiding voor diversiteit naar diversiteit als bijdrage aan de waarde van organisaties.

« naar overzicht