Women in financial services

Members login
aanmelden

Het WIFS-evenement Diversity Research Accelerator 3 oktober: de bijenkoningin

Het begrip ‘bijenkoningin’ wordt gebruikt voor vrouwen die eenzaam aan de top staan. Hun succes in een door mannen gedomineerde werkomgeving, hebben zij vaak alleen kunnen verwerven door zich aan te passen aan de masculiene cultuur. En door zich af te keren van hun vrouwelijke collega’s. Dit onderzoek laat zien dat dit gedrag niet het karakter van deze vrouwen weerspiegelt. Het is hun overlevingsstrategie bij de tegenstrijdige eisen van hun werkomgeving.

Ook leer je de omgevingsfactoren die leiden tot Queen Bee gedrag. Denk aan: genderdiscriminatie, een masculiene organisatiecultuur en een gebrek aan steun van collega’s en leidinggevenden. Goed nieuws: je hoort wat organisaties kunnen doen om solidariteit onder vrouwelijke werknemers te verbeteren.

Genomineerd: Prof. dr. Belle Derks, hoogleraar Sociale en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht
Derks, B., Van Laar, C. & Ellemers, N. (2016). The Queen Bee Phenomenon: Why Women Leaders Distance Themselves from Junior Women
The Leadership Quarterly, 27 (3), 456-469.
Rapport

3 Oktober ben je er toch ook bij?
Schrijf je hier in

« naar overzicht