Women in financial services

Members login
aanmelden

Het WIFS-evenement Diversity Research Accelerator 3 oktober: glazen plafond en glass cliff

Het glazen plafond is een bekend fenomeen. Wat doe je ermee? Kijk je ernaar? Ga je het streeploos zemen? Breek je erdoorheen? Misschien zie je het niet eens? De ‘glass cliff’ is van een andere dimensie. Wat de ‘glass cliif’ is en waarop bedacht te zijn, hoor je in deze presentatie.

Eén van de voornaamste barrières waar vrouwen tegenaan lopen is het weerleggen van vooroordelen tijdens selectieprocedures voor hogere functies. Commissies en leidinggevenden maken vaak onbewust een “think manager – think male” associatie. De eigenschappen die zij associëren met goed leiderschap zijn vaak de eigenschappen die zij toedichten aan mannen.

Uit dit onderzoek blijkt dat deze “think manager-think male” associatie minder sterk is wanneer een bedrijf in crisis is. Dan verwacht men andere vaardigheden van een leidinggevende. Vrouwen krijgen meer kans. Omdat men bij falend management meer openstaat voor verandering. En omdat vrouwen als typische crisismanagers worden gezien. Het goed kunnen oplossen van problemen wordt dan relevant. Dit artikel gaat in op het “Glass Cliff fenomeen”. Want ook al krijgen vrouwen in tijden van crisis meer kansen om zich aan de top te bewijzen, zijn dit dan de kansen die ze moeten grijpen? In het artikel lees je over de psychologische processen die hieraan ten grondslag liggen en de omstandigheden waarin het fenomeen optreedt.

Genomineerd: Prof. dr. Floor Rink, hoogleraar op de leerstoel "Identiteit en Gedrag in Organisaties" aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ryan, M. K., Haslam, S. A., Morgenroth, T., Rink, F., Stoker, J., & Peters, K. Getting on top of the glass cliff: Reviewing a decade of evidence, explanations, and impact.
Rapport

3 Oktober ben je er toch ook bij?

Schrijf je hier in

« naar overzicht