Women in financial services

Members login
aanmelden

Korte terugblik WIFS lunch meet-up 28 oktober 2020

Op 28 oktober was een groep WIFS-vrouwen virtueel te gast bij Holtrop Ravesloot, Nederlands oudste headhunter. We waren in gesprek met Souraya Sarraf, partner bij Holtrop Ravesloot en ze nam ons mee in de wereld van executive search.

Allereerst het onderscheid tussen headhunten en werving & selectie. Een headhunter gaat zelf actief op zoek naar passende kandidaten voor een functie en adverteert veel minder dan bij werving & selectie. Dit omdat de opdrachtgevers veelal voor de functies (vaak bestuurs- en directiefuncties) geen bekendheid in de markt willen. Daarnaast geeft Souraya aan, dat in het geval van headhunting ook diepgravender onderzoek wordt gedaan naar de organisatie en vacatures van de opdrachtgever.

Souraya zelf kijkt altijd holistisch naar een kandidaat; vragen als “waar kom je vandaan?”, “ wat heb je gedaan?” en “waar wil je naar toe?” zijn misschien net zo belangrijk als de feiten op het CV.

Souraya voelt zich ook verantwoordelijk voor diversiteit en inclusie. Het is belangrijk om voldoende vrouwen te presenteren aan opdrachtgevers. Maar diversiteit en inclusie is meer dan dat. Het is juist ook een verrassend profiel. Mensen met een andere achtergrond of uit een andere sector geven nieuwe ideeën, nieuwe manieren om te kijken naar de uitdaging waar de opdrachtgever voor staat.

Opdrachtgevers kunnen vanuit de bestaande situatie redeneren wanneer ze een vacature willen vervullen. Dat is niet noodzakelijk toekomst gericht. Als iemand weg gaat is dat ook een kans om dingen juist anders te gaan doen. Dat vraagt wel vertrouwen van de opdrachtgever en kennis van de organisatie bij de headhunter. Alleen dan vind je een complementaire kandidaat.

Nu met Covid-19 is er enige terughoudendheid bij opdrachtgevers in het uitzetten van nieuwe vacatures; governance functies en de publieke sector lopen wel door.

Het is belangrijk je te realiseren dat headhunters opdrachtgedreven werken en niet op zoek gaan naar een functie voor een kandidaat. Toch kan het wel degelijk interessant zijn om je als kandidaat onder de aandacht te brengen bij een headhunter. Uiteraard hebben we tijdens het gesprek met Souraya nog stil gestaan bij de vraag wat wij als vrouwen kunnen doen om zichtbaar te zijn/worden voor een headhunter. Hier een korte weergave van de tips die aan bod kwamen:

  • Je kunt altijd een brief met CV sturen, zodat je opgenomen wordt in database.
  • LinkedIn is een deel van je visitekaartje, doe hier moeite voor.
  • CV: recente foto, duidelijk taalgebruik (minimaliseer jargon), hou het bij hoofdlijnen, breng onder de aandacht wat je zelf echt belangrijk vindt, zodat het JOUW cv is.
  • Meld je niet zomaar aan bij een headhunter; kijk eerst of deze bij je past.
  • Bedenk wat je wilt uitstralen in een gesprek, zorg voor een eerste indruk die past bij wie je bent (ook in een virtueel gesprek).
  • Niet te bescheiden! Cliché, maar waar: vrouwen hebben alles altijd “samen” gedaan, mannen niet. Mannen reageren ook op vacatures voor vrouwen, andersom gebeurt dit veel minder.
  • En last but not least: Vrouwen in bepaalde posities moeten ook andere vrouwen helpen. Wat kun je zelf doen en bijdragen om andere vrouwen de kans te geven?

Tot slot kwam de vraag aan bod: Hoe kan WIFS faciliteren in de zoektocht? En dat lijkt me een mooie cliffhanger voor een volgende bijeenkomst!

Veel dank aan alle deelnemers en speciale dank aan Souraya Sarraf!

« naar overzicht