Women in financial services

Members login
aanmelden

Nieuwe bestuursleden gekozen!

Het WIFS-bestuur verwelkomt met plezier de nieuwe bestuursleden Eveline Stam (secretaris), Jeannette Homan (bedrijfs- lidmaatschappen) en Natalia Goncharova (activiteiten en wetenschap).

Tijdens de ALV op 26 juni zijn het jaarverslag en de kasstukken over 2013 goedgekeurd. Ook zijn er drie nieuwe bestuursleden gekozen, omdat Brenda Oenema, Angelique Meddeler en Nathalie Weersma zich na jarenlange inzet hebben teruggetrokken.

Nicolette Loonen bedankte hen voor hun mooie medewerking, scherpte en humor. Vijf kandidaat-bestuursleden stelden zich voor; daarna kon er gestemd worden. Het WIFS-bestuur verwelkomt met plezier Eveline Stam (secretaris), Jeannette Homan (bedrijfslidmaatschappen) en Natalia Goncharova (activiteiten en wetenschap).

Eveline wil haar netwerk inzetten voor WIFS en vertelde dat haar eigen drive haar gebracht heeft op de plek waar ze nu staat; het glazen plafond is zij niet tegengekomen. Jeannette wil de samenwerking tussen de verschillende commissies stimuleren en wil meer oog voor de ondernemers binnen de financiële sector. Ook Natalia gelooft in haar eigen drive om succesvol te zijn. Haar ambitie is het om met WIFS de next step te zetten. Onder 'Bestuur' stellen de nieuwe bestuursleden zich binnenkort persoonlijk voor. Wij wensen alle nieuwe bestuursleden heel veel plezier en succes!

« naar overzicht