Women in financial services

Members login
aanmelden

Nieuwjaarsgroet 2017

Een heel succesvol en vooral gezond 2017 toegewenst! Met elkaar gaan we er opnieuw een mooi jaar van maken. In 2016 hebben we samen een aantal mooie momenten kunnen delen. Ik kijk met veel plezier terug op de evenementen die georganiseerd zijn door de Activiteiten Commissie.

De zaal zat toch maar weer mooi iedere keer vol! Een mooier compliment is er niet volgens mij.

Ik krijg nog steeds enthousiaste reacties over het onderzoek dat we als WIFS hebben uitgevoerd en regelmatig aanvragen om het onderzoeksrapport toe te sturen. Voor mij een bewijs van de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek en hierbij wil ik nogmaals iedereen die heeft bijgedragen aan de realisatie van het onderzoek heel hartelijk bedanken.

Als bestuur hebben we afgelopen jaar veel energie gestoken in het verder professionaliseren van de processen en organisatie van WIFS. Het werk dat hierbij door alle leden van het bestuur is verricht, is niet altijd zichtbaar maar wel heel waardevol. Het geeft WIFS een nog beter fundament om flexibel en doortastend de toekomst tegemoet te treden.

Ik las tijdens de feestdagen een artikel waarin de Europese landen op een aantal thema’s gewaardeerd worden zoals bijvoorbeeld: educatie index, meest betaalbare zorg, gelukkigste kinderen ter wereld en kwaliteit van leven. Nederland stond bijna overal in de top 5 en is duidelijk een prachtig land om in te wonen, al realiseren we ons dat misschien niet altijd. Net zoals iets moois je niet meer opvalt als je er dagelijks voorbij loopt.

Opvallend genoeg was diversiteit niet een van de criteria waarop gescoord kon worden. Voor mij een bevestiging dat ondanks alle inspanningen we ons doel nog niet hebben bereikt. Ook in 2017 staat ons weer de mooie uitdaging te wachten om diversiteit hoger op de agenda binnen de financiële wereld te krijgen en te verankeren in het DNA van de omgeving waar we als WIFS leden dagelijks werkzaam zijn.

Bij de aankondiging van de onderzoeksresultaten in oktober j.l. hebben wij ons commitment afgegeven om ervoor te zorgen dat we discussie gaande houden en dat we met de resultaten aan de slag gaan om vrouwen verder te stimuleren. En omdat jullie mening als WIFS leden ontzettend belangrijk is, willen we als bestuur in 2017 ook graag vaker de dialoog met jullie aangaan. Een dialoog die zich hopelijk als een olievlek in onze sector verspreidt en aanzet tot actie. Daarom sturen we binnenkort  een enquête waarbij jullie mening gevraagd wordt over de strategie van WIFS, over wat voor jullie als WIFS leden belangrijk is en hoe WIFS jullie nog beter kan ondersteunen. Naast deze enquête hebben we in 2017 nog een aantal andere interessante initiatieven en interactiemomenten voor jullie in petto! Wij hopen daarom dat jullie aangehaakt blijven!  Samen met WIFS, voor WIFS!.

Ons jaarthema en de evenementenkalender delen we graag met jullie tijdens de ALV op 7 februari om daarna samen het glas te heffen op een uitdagend 2017 tijdens de WIFS nieuwjaarsborrel.

Ik hoop jullie daar in grote getale te ontmoeten!!

Hartelijke groet,

Natalia

« naar overzicht