Women in financial services

Members login
aanmelden

Home

Talent naar de Top "Verslag congres 1000 miljard pensioenvermogen verdient divers toezicht"

Talent naar de Top "Verslag congres 1000 miljard pensioenvermogen verdient divers toezicht"

Gouden kans voor meer vrouwelijk toezicht! Verslag congres "1000 miljard pensioenvermogen verdient divers toezicht?" Herziening van het bestuursmodel bij pensioenfondsen en het extra inrichten van raden van toezicht per 1 juli, hebben tot gevolg dat er meer en andere bestuurs- en toezichtsfuncties vrij komen/nodig zijn. Op basis van dit feit heeft een stuurgroep bestaan de uit Sybilla Dekker, Sandra Lutchman, Margot Scheltema, Ada van der Veer en Olaf Smits van Waesberghe besloten een bijeenkomst te organiseren om zowel vrouwelijke professionals als de pensioensector op deze kans te attenderen. Tijdens het congres "1000 miljard pensioenvermogen verdient divers toezicht" op 19 februari jl. werd een appèl gedaan op en door vrouwen om juist nu een diversiteitsslag te slaan.

Lees verder

SNS REAAL tekent bedrijfslidmaatschap met vrouwennetwerk

SNS REAAL tekent bedrijfslidmaatschap met vrouwennetwerk

Afgelopen donderdag 6 maart hebben Georgette Fijneman, COO bij Zwitserleven, en Maurice Oostendorp, lid van de Raad van Bestuur van SNS REAAL en tevens lid van de Raad van Advies van WIFS, samen het bedrijfslidmaatschap van Woman in Financial Services (WIFS) getekend. SNS REAAL wil graag een afspiegeling zijn van de maatschappij en dichterbij haar klanten o.a. door het hebben van een personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van de maatschappij en arbeidsmarkt. Diversiteit wordt dat met een mooi woord genoemd. Denk hierbij aan verschillende persoonlijkheden, achtergronden, generaties en balans man/vrouw.

Lees verder

Executive lunches en ontbijt met leden van Raad van Advies

Executive lunches en ontbijt met leden van Raad van Advies

Uit de in het najaar gehouden WIFS-enquête blijkt dat netwerken een belangrijke pijler is voor het succes van WIFS. We hopen je dan ook in 2014 tijdens onze netwerkbijeenkomsten wederom te ontmoeten. Inmiddels raakt de WIFS kalender aardig gevuld en kun je je opgeven voor een netwerkbijeenkomst bij BNG Bank in Den Haag op 20 maart of een van de executive bijenkomsten met de leden van de Raad van Advies in 2014.

Lees verder

Qredits en WIFS werken samen: Word jij Qredits coach?

Qredits en WIFS werken samen: Word jij Qredits coach?

Qredits is de enige landelijke microfinanciering organisatie in Nederland. Qredits is een stichting met een ANBI-status en werken dus zonder winstoogmerk. Zij helpen startende én bestaande ondernemers of zzp'ers bij het succesvol (door)starten van hun bedrijf. WIFS draagt Qredits een warm hart toe en brengt Qredits coaching graag onder de aandacht van de WIFS-leden. WIFS vindt het belangrijk om haar WIFS leden podium te bieden hun (financiële) kennis en ervaring in te kunnen zetten voor kleine organisaties buiten de financiële sector. We gaan er vanuit dat in het WIFS-netwerk aspirant maar zeker ook ervaren coaches werkzaam zijn! Qredits bestaat vijf jaar. Nicolette Loonen en Brenda Oenema waren namens WIFS aanwezig tijdens het vijf jarig jubileum congres van Qredits, georganiseerd bij de Rabobank in Utrecht. Tijdens het congres was ook koningin Máxima aanwezig als lid van het Nederlands Comité voor Financiering en Ondernemerschap. Koningin Máxima was betrokken bij de oprichting van Qredits.

Lees verder

Congres: 250 vacatures in het toezicht van pensioenfondsen

Congres: 250 vacatures in het toezicht van pensioenfondsen

Talent naar de Top en Nationaal Register organiseren op 19 februari 2014, bij PGGM in Zeist, een congres gericht op de 250 vacatures in het toezicht van pensioenfondsen. Vacatures die medio 2014 gaan ontstaan als gevolg van de nieuwe Governance voor Pensioenfondsen en waarvoor deskundige vrouwen nodig zijn. Deze middag spreken Else Bos (CEO PGGM), Sybilla Dekker (voorzitter Talent naar de Top), Joanne Kellermann (directeur DNB), René van de Kieft (bestuurslid ABP en CFO Kamers van Koophandel Nederland) en Fieke van der Lecq (Hoogleraar Pensioenmarkten, lid RvC Delta Lloyd) over de ontwikkelingen in de pensioensector en over hun eigen ervaringen als bestuurder en/of toezichthouder.

Lees verder

Executive bijeenkomsten 2014

Executive bijeenkomsten 2014

Ook in 2014 staan de executive bijeenkomsten met de leden van de WIFS Raad van Advies weer op het programma. De gelegenheid bij uitstek om samen met andere WIFS-leden in een informele setting het gesprek aan te gaan met een van onze Raad van Adviesleden over belangrijke vraagstukken en dilemma?s in de financiële sector.

Lees verder