Women in financial services

Members login
aanmelden

Qredits en WIFS werken samen: Word jij Qredits coach?

Qredits is de enige landelijke microfinanciering organisatie in Nederland. Qredits is een stichting met een ANBI-status en werken dus zonder winstoogmerk. Zij helpen startende én bestaande ondernemers of zzp'ers bij het succesvol (door)starten van hun bedrijf. WIFS draagt Qredits een warm hart toe en brengt Qredits coaching graag onder de aandacht van de WIFS-leden. WIFS vindt het belangrijk om haar WIFS leden podium te bieden hun (financiële) kennis en ervaring in te kunnen zetten voor kleine organisaties buiten de financiële sector. We gaan er vanuit dat in het WIFS-netwerk aspirant maar zeker ook ervaren coaches werkzaam zijn! Qredits bestaat vijf jaar. Nicolette Loonen en Brenda Oenema waren namens WIFS aanwezig tijdens het vijf jarig jubileum congres van Qredits, georganiseerd bij de Rabobank in Utrecht. Tijdens het congres was ook koningin Máxima aanwezig als lid van het Nederlands Comité voor Financiering en Ondernemerschap. Koningin Máxima was betrokken bij de oprichting van Qredits.

Uitgangspunt bij de start van Qredits was om niet alleen kredieten te verstrekken maar ondernemers ook echt een stap verder te helpen door middel van coachingstrajecten. Inmiddels hebben bijna 4500 ondernemers een lening bij Qredits afgesloten. Tevens werd de financiële toekomst van Qredits verzekerd door de verklaring van 9 verzekeraars en 4 banken waarin zij gezamenlijk toezeggen om 45 miljoen euro extra financiering te verstrekken aan Qredits. Met deze nieuwe lening heeft Qredits in totaal 121 miljoen euro aan financieringen aangetrokken, teneinde dit aan te wenden in de vorm van Microkrediet en MKB-krediet. Deze funding is tot eind 2016 voldoende om de groei van Qredits te kunnen financieren en toe te groeien naar jaarlijks 2.000 te verstrekken Microkredieten en 400 MKB-kredieten. Hare Majesteit Koningin Máxima was getuige van deze officiële ondertekening.

Wat ons opviel en ook al door Qredits benoemd tijdens het symposium was dat er veel grijze en zwarte pakken en weinig vrouw en kleur bij de coaches waren. Dit is ook de reden waarom Qredits zich tot WIFS heeft gewend. Veel vrouwelijke ondernemers willen graag door een vrouw gecoached worden maar die zijn schaars.

Wil je jouw kennis en ervaring op het gebied van ondernemen inzetten om ondernemers te helpen bij de start van hun bedrijf? Wordt dan Qredits coach!

Qredits biedt coaching aan startende en bestaande ondernemers die behoefte hebben aan begeleiding en advies bij de (op)start of de bedrijfsvoering van hun onderneming.

Coaching verbetert de kwaliteit van het ondernemerschap en de kans van slagen wordt vergroot. Alle ondernemers, ook degene die coaching niet tegen een commercieel tarief kunnen afnemen, moeten in de gelegenheid zijn om ondersteuning te krijgen bij de start of de groei van hun onderneming. Veruit de meeste ondernemers doen het erg goed. Uit ervaring blijkt dat na twee jaar 90% van de Qredits klanten een actief bedrijf heeft en dat ruim 65% volledig inkomen uit het bedrijf heeft. In een tijd van economische crisis is dat een extra goede prestatie!

De doelgroep van Qredits bestaat uit kleine en middelgrote ondernemers die om uiteenlopende redenen geen toegang hebben tot verschillende diensten via het reguliere circuit.

Wat biedt Qredits coaching jou?

Qredits coaching bied je de unieke gelegenheid om ondernemers te coachen bij de opstart of de bedrijfsvoering van hun onderneming.

Als Qredits coach kan je:

ü  Andere ondernemers ondersteunen;

ü  Een bijdrage leveren aan ondernemerschap in Nederland;

ü  Jouw ondernemersnetwerk vergroten; en

ü  Een unieke coaching ervaring opdoen

Wie zijn de Qredits coaches?

Het coachingsnetwerk bestaat uit ruim 500 (oud)-ondernemers en professionals uit het bedrijfsleven die zich op vrijwillige basis inzetten. Vanuit hun passie om ondernemers sterker en succesvoller te maken, delen zij graag hun eigen kennis en ervaringen.

Lees hier de ervaringen van andere Qredits coaches. (http://qreditscoach.nl/waarom-coach-worden/portretten/)

Wil je meer weten hierover? Dat kan op www.qreditscoach.nl en meld je aan!

Je kunt ook contact opnemen met Alexa Dutilh van Qredits (mail: a.dutilh@qredits.nl)

 

 

« naar overzicht