Women in financial services

Members login
aanmelden

Succesvolle bijeenkomst WIFS en ViiP

Een lezing voor ViiP en WIFS door hoogleraar Yvonne Benschop: hoe worden vrouwen netwerken effectiever?

`Willen vrouwennetwerken in organisaties een rol vervullen als diversiteitsinstrument, dan dient er samenwerking te bestaan tussen deze netwerken`. Een lezing van Yvonne Benschop (hoogleraar Organizational Behaviour aan de Radboud Universiteit) voor ViiP en WIFS.

 

Vrouwennetwerken hebben over het algemeen een niet al te beste reputatie binnen organisaties. Volgens buitenstaanders leveren ze  niets op: ze zijn ouderwets, theekransjes en zeurclubs. Ze sluiten mannen buiten, trekken de verkeerde mensen aan en zorgen voor omgekeerde discriminatie. Last but not least willen vrouwen zelf geen nadruk op gender.  Vrouwennetwerken zijn voor de leden zelf echter wel van belang. Het geeft de mogelijkheid om van elkaar te leren, informatie uit te wisselen, steun, advies en vriendschap te zoeken. Maar ook om carière-tactieken te bespreken en toegang te krijgen tot mentoren of de hogere niveaus binnen bedrijven.
Ook voor werkgevers is het van belang om vrouwelijk talent te behouden en benutten. Het levert een voorkeurspositie als werkgever op en verbetert de reputatie van de organisatie.

 

De ambities en de doelen van de vrouwennetwerken zelf zijn vaak meervoudig. Het is een ontmoetingsplaats voor vrouwen, maar ook de plek waar je kunt werken aan competentieontwikkeling. Of waarje nadenkt en met anderen in gesprek gaat over carrièremogelijkheden. Vrouwennetwerken zien vaak voor zichzelf ook een rol weggelegd binnen de organisatie op het gebied van cultuur en beïnvloeden van de strategie.

 

Uit het onderzoek van Yvonne en Benschop en Ine Gremmen blijkt dat  een succesvol vrouwennetwerk aan een paar cruciale eisen moet voldoen:

  • dialoog voeren met cruciale samenwerkingspartners zoals bijv. hoger management of HR.
  • heldere taken, doelen en verantwoordelijkheden hebben en daarover communiceren.

​​Een vrouwennetwerk kan een effectief diversiteitinstrument zijn als het netwerk:[D1] 

·         Gesprekspartner is op het gebied van strategisch diversiteitmanagement

·         HR adviseert over inrichting HR conform diversiteit

·         Het een netwerkfunctie heeft voor leden

 

Het Bestuur van WIFS is er van overtuigd dat we als vrouwennetwerk een positieve bijdrage leveren aan het herstellen van het vertrouwen in de financiële sector en dat de inbreng van feminiene waarden hierbij een grote rol speelt. Het is daarom goed als vrouwen meer van zich laten horen en er meer erkenning komt voor de toegevoegde waarden van vrouwen netwerken in het algemeen en feminiene waarden in het bijzonder. WIFS en ViiP zoeken de dialoog hierover actief op.

Na afloop van de lezing door Yvonne Benschop was er ruim de tijd om onder het genot van een hapje en een drankje te netwerken en elkaar te leren kennen.

 Het Bestuur van ViiP en WIFS hebben aangegeven ook volgend jaar een of meerdere gezamenlijke events te organiseren.

 

1) Wil je het artikel lezen. Ga dan klik dan hier


 [D1]Alternatief: als het network 

« naar overzicht