Women in financial services

Members login
aanmelden

30% Empowerment

“Vrouwelijk leiderschap is belangrijk voor de balans in organisaties. Het verbindt en past bij een waarde gedreven organisatie als Triodos.” Daarmee opende Marilou van Golstein-Brouwers haar WIFS-talk op 13 december, tijdens het laatste WIFS-event van dit jaar.

 “Zij nam ons mee in de ‘best practices’ die Triodos toepast om de 30% norm van de Wet Bestuur en Toezicht te realiseren. Sterker nog: Triodos is één van de bedrijven die de 30% overstijgt. Ook Petri Hofsté en Frederieke Leeflang deelden hun ‘best practices’ op dit gebied.

30% Empowerment stond in het teken van de norm die de Wet Bestuur en Toezicht regelt voor de inrichting van het bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen in Nederland. Dit houdt in dat op 1 januari 2016 ten minste 30% van de zetels moest worden bezet door mannen en ten minste 30% door vrouwen. Dat we dat niet hebben gehaald is geen geheim. Maar gelukkig zijn er ook bedrijven die de norm wel halen óf zelfs overstijgen. Door ‘best practices’ te delen konden de deelnemers aan het einde van de middag naar huis met voorbeelden die ze zelf kunnen toepassen in hun eigen organisatie.
 

Vasthouden

Marilou van Golstein-Brouwers is directievoorzitter van Triodos Investment Management B.V. en scheidend voorzitter van de Raad van Advies van WIFS). Triodos Investment Management heeft 2 vrouwen in de driekoppige RvB.

Marilou deelde onderstaande ‘best practice’. 

Houd er rekening mee en maak bespreekbaar in selectieteams dat vrouwen zich van nature anders presenteren dan mannen en voorkom dat vrouwen langs de meetlat van mannelijke leiderschapskwaliteiten worden gelegd tijdens een sollicitatieproces.
 

Voorwaarden

 • Zoek een recruiter die begrijpt wat je zoekt. Kijk naar hoe ze zoeken, welke aanpak ze hanteren en of die past bij jouw waarden en ambities.
 • Geef niet op en verander niet van koers als je niet direct de juiste kandidaat (vrouw) vindt. Ze zijn er echt wel!
 • Vrouwen hebben een andere leiderschapsstijl. Let daarop als je functie-eisen vaststelt.
 • Vrouwen vinden dat ze aan (bijna) alle voorwaarden moeten voldoen. Mannen gaan uit van wat ze wel kunnen. Het kan betekenen dat er meer mannen dan vrouwen reageren. Ga die vrouwen dan toch zoeken.

  Marilou herkent de soms moeizame groei van het aantal vrouwen in topfuncties. Tegelijkertijd is ze hoopvol en heeft ze er vertrouwen in dat we stappen maken door vasthoudend te zijn.

Hoopvol

Petri Hofsté werd door het blad Management Scope uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouw van corporate Nederland. Zij bekleedde diverse bestuurs- en commissariszetels in de financiële sector en is momenteel onder meer commissaris bij Achmea. Ze bekende in haar WIFS-talk dat ze het eigenlijk altijd weer ‘doodeng’ vindt om in de spotlights te staan. Achmea heeft acht personen in de Raad van Commissarissen waarvan vier vrouw.Haar ‘best practice’ laat zien dat de inzet van ‘ambassadeurs’ heel effectief kan zijn.

Zorg voor een beleid, ‘ambassadeurs’ in de top die zich eigenaar van het diversity beleid voelen en voor een programma ter ondersteuning van het beleid. Transparantie en verantwoording hierover afleggen ondersteunt de doelstelling.

Voorwaarden

 • Zorg dat je zelf ambassadeur wordt voordat je ambassadeurs werft. Daag besturen en HR-managers uit.
 • Zorg voor een goed programma voor diversiteit en laat je ‘agenda’ zien.
 • Ga netwerken, investeer in management-development.
 • Zorg dat vrouwen getraind worden. Creëer rolmodellen.
 • Transparantie en verantwoording is een mooi sluitstuk voor je aanpak. Het dwingt je ook om duidelijk en transparant te zijn in wat je doet.
 • Focus! Gaat het over diversiteit breed of over gender diversiteit? Start dan met gender diversiteit, omdat de ervaring leert dat culturele diversiteit daarna makkelijker volgt.

  Petri signaleert dat er steeds meer behoefte is aan verbindend leidinggeven in deze tijd van transformatie. En die stijl van leidinggeven vraagt om vrouwelijk kwaliteiten. Ze is ervan overtuigd dat een goed programma en beleid op diversiteit de basis is om te veranderen. En dat je ambassadeurs moet hebben die dat beleid uitdragen en laten zien dat het werkt.

Criticasters

Frederieke Leeflang is commissaris bij ABN AMRO en zet zich al jaren in voor meer diversiteit. ABN AMRO heeft op dit moment 3 vrouwen in de Raad van Commissarissen (van de zeven). De president-commissaris is een vrouw en op dit moment de enige vrouwelijke president-commissaris bij een AEX fonds. Frederieke is een groot voorstander van het betrekken van ‘criticasters’ bij het ‘onboarden’ van vrouwen in topbesturen. Haar best practice:

Maak eventuele criticasters van een vrouwelijke benoeming onderdeel van haar begeleidingsteam om te onderschrijven hoe belangrijk de selectiecommissie het behalen van de 30% norm en diversiteit vindt.

Voorwaarden

 • Ander leiderschap gaat niet altijd om het aanstellen van een vrouw maar om het integreren van feminiene eigenschappen. Het gaat om jezelf durven zijn en divers kunnen zijn.
 • De doorstroom van middelmanagement naar hoger management gaat niet goed. We halen het niet omdat er nog steeds te veel criticasters zijn die worden gedreven door aannames en vooroordelen. Vragen als: “Kan ze het wel, ze heeft geen trackrecord en ze is niet fähig” passen bij die criticasters.
 • Haal vrouwen aan boord en help ze bij het ‘onboarden’. Neem de tijd en betrekt ook de criticasters. De inzet van buddy’s helpt.
 • Criticasters zijn soms ook vrouwen.
 • Vrouwen schikken zich te veel naar de omgeving. Zorg dat je een plan hebt en houdt je koers vast.

  Frederieke ondersteunt netwerken als WIFS van harte. “Ga vooral in gesprek met je bedrijfsleden en deel je ervaringen”. Dat draagt bij aan de discussie en het leren over de inzet van vrouwelijk leiderschap.

Hoe word ik commissaris
Het einde van de bijeenkomst werd benut door actief WIFS-lid Jacoby Mensinga die vrouwen bij elkaar brengt die een functie in een Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen ambiëren. De vrouwen stellen zichzelf een doel en geven elkaar tips en feedback in een intervisie-achtige setting. Voor elke bijeenkomst wordt een spreker uitgenodigd. Jacoby nodigde vrouwen met deze ambitie uit te reageren en zich aan te melden voor de volgende groep die van start gaat in het voorjaar van 2017. De kosten voor deelname zijn € 300,- per jaar. De opbrengsten worden ingezet om bij te dragen  aan de ontwikkeling van vluchtelingen.

Nederlands Debat Instituut

De middag werd geleid door Roderik van Grieken, directeur van het Nederlands Debat Instituut, partner van WIFS.

Het partnership tussen WIFS en het Nederlands Debat Instituut bestaat uit een samenwerking tijdens verschillende evenementen. Bij deze gelegenheden deelt het Nederlands Debat Instituut zijn expertise op het gebied van het organiseren van interactieve bijeenkomsten en leidt een ervaren dagvoorzitter de bijeenkomsten. Het debatinstituut biedt diensten aan die, aanvullend op het WIFS-aanbod vrouwen nog meer in hun kracht zetten en hun professionele zichtbaarheid vergroot. Het vertrouwen in de financiële sector is nog altijd gering en WIFS is ervan overtuigd dat de inbreng van feminiene waarden een grote rol kan spelen bij het herstel van vertrouwen. Het is daarom goed als vrouwen meer van zich laten horen en er meer erkenning komt voor feminiene waarden.

« naar overzicht