Women in financial services

Members login
aanmelden

Verslag Top Performer Programma: Leidinggeven is topsport

Ter gelegenheid van het ondertekenen van het WIFS-bedrijfslidmaatschap organiseerde EY in samenwerking met WIFS op 24 oktober het Top Performer Programma: Leidinggeven is Topsport. Ca. 90 EY- en WIFS-gasten namen deel aan dit inspirerende en eye-openende programma. Het programma bestond uit drie onderdelen: ondertekening van het WIFS-bedrijfslidmaatschap door WIFS, presentatie Leidinggeven is Topsport door Bert Brouwer (Master Coach in sport) en presentatie Vitaal blijven onder hoge druk door Caroline van den Berg (Bedrijfsatleet EY). Voor een verslag van de bijeenkomst lees verder.

Ondertekening bedrijfslidmaatschap WIFS door EY

Marcel van Loo over het aangaan van het bedrijfslidmaatschap: ?EY steunt de doelstellingen van WIFS en wij zien vrouwen als een belangrijke speler in het opnieuw ?uitvinden? van de financiële sector. De doelstelling van WIFS sluiten passen naadloos op de missie van EY ?Building a better working world?. Wij stimuleren de EY medewerksters dan ook om actief in de WIFS-evenementen te participeren en onderschrijven dit graag met het aangaan van een bedrijfslidmaatschap?.

Met de ondertekening van het contract voor het bedrijfslidmaatschap treedt EY toe tot het illustere gezelschap van WIFS-bedrijfsleden. Andere bedrijven die EY voorgingen zijn o.a. PGGM, ING, ABN-AMRO en PWC.
 

Heb jij of je werkgever intresse in het aangaan van een bedrijfslidmaatschap neem dan contact op met Brenda Oenema (e-mail: brenda.oenema.kegge@pggm.nl)

Leidinggeven is Topsport: Zullen we vandaag wat kennis delen? Door Bert Brouwer

Paul van Ass was helaas last minute verhinderd maar de deelnemers waren het er na afloop van het programma erover eens dat collega-coach Bert Brouwer een waardige vervanger was. Bert Brouwer, voormalig bondscoach van het Nederlands en het Japans dames handbalteam, directeur NL Coach en Master Coach in Sport, nam ons aan de hand van persoonlijke ervaring en aansprekende anekdotes mee in de wereld van de topsport en de voorwaarden voor succes.

Voorwaarden voor succes:
Een belangrijke voorwaarde voor succes, in welke omgeving je dan ook werkt, is passie: ?Als de passie uit de professie is, dan is prestatie passé?.
Een tweede voorwaarde is het stellen van een
gewaagd doel en durf te dromen. Richt je niet op de korte termijn doelen deze geven per definitie weerstand. De korte termijn vertraagd je om je lange termijn doelstelling te verwezenlijken.
Een derde belangrijke voorwaarden is dat je onderdeel uit maakt van een
team en dat je investeert om niet alleen het beste uit jezelf te halen maar vooral uit je.

Bert Brouwer gaf ook het advies om in de samenwerking in je team niet alleen te letten op wat je doet en hoe je het doet maar vooral ook welke lichaamstaal je gebruikt en te zorg dat je met elkaar blijft praten.
In de wijze van communiceren en samenwerken zijn er verschillen tussen werken met mannen of werken met vrouwen. Enkele conclusies van Bert:

·         Als een vrouwenteam zich echt samen pakt zijn deze sterker dan mannenteams

·         Als er binnen een vrouwenteam een controverse ontstaat dan is deze zelden of nooit te herstellen en valt het team uit elkaar

·         Als er binnen een mannenteam een controverse ontstaat, is dit makkelijker te herstellen en blijft het team in tact.

In zijn coachings carriere heeft Bert gewerkte met teams vanuit verschillende nationaliteiten en vrouwen én mannen teams. Als coach is het belangrijk op je leiderschapsstijl aan te passen naar de groep die voor je staat en als je dingen wil veranderen dan heb je nodig: Visie, Vaardigheden, Prikkels, Middelen en een Plan van Aanpak.

Bert sloot zijn presentatie af met de de slotzin: `Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg`.

 

Vitaal blijven onder hoge druk door Caroline van den Berg (Bedrijfsatleet EY).
In de topsport is het normaal om onder extreme omstandigheden te presteren. Topsporters weten zichzelf, met behulp van hun trainer of coach, als geen ander te managen om optimaal te presteren. De boodschap die de topsport afgeeft, is niet om minder hard te werken maar om op een slimmere, bewustere manier de energie te managen. Een algemene trend in het bedrijfsleven is dat er met minder mensen én minder geld beter moet worden gepresteerd. Caroline van den Berg ging in haar presentatie in op wat wij van topsport kunnen leren en hoe EY dit vertaald heeft in het Top Performer Programma.

 

Uit onderzoek (o.a. TNO, CBS) blijkt dat in Nederland:

·         58% van de werknemers in een (te) hoog tempo werkt

·         14% van de werknemers burn-out klachten heeft (2012)

·         12-25% van de werknemers aangeeft (zeer) vermoeid te zijn

·         10% van de werknemers in behandeling is wegens overspannenheid

En managers:

·         47% van de managers overgewicht heeft

·         20% aan geen enkele vorm van lichaamsbeweging doet

·         37% minder dan zes uur per nacht slaapt

·         20% meer dan 55 uur per week werkt

·         32% zich vaak eenzaam voelt

·         25% gelooft dat zijn gezondheid een serieuze invloed op de organisatie heeft

Maar meer dan 90% van de managers praat niet over deze thema´s uit vrees voor hun positie/loopbaan.

 

Bij EY hebben ze het Top Performer Programma ontwikkeld.

Met het Top Performer Program wil EY een duurzame bijdrage leveren aan de combinatie van gezond leven en werken. Het Top Performer Program beslaat een half jaar.

Het programma begint met een nulmeting (vragenlijst en energy intake). Op basis van de nulmeting worden de vitaliteitsdoelstelling bepaald en het trainingsprogramma opgesteld. De deelnemers krijgen on/line support via energie coaches en kunnen van diverse workshops (bv slaap, voeding, ontspanning, beweging) gebruik maken.

 

De trainingsdagen van het programma staan in het teken van de menselijke (energie)batterij: een fysieke, mentale en emotionele component. Deelnemers leren energielekken te vinden en te dichten en leren efficiënter te herstellen van een periode van (hoge) werkdruk. Voeding en tijd voor herstel spelen hierin een belangrijke rol

 

Na een afgesproken periode vindt een tweede meeting plaats. De ervaringen binnen EY leren dat het Top Performer programma een belangrijke bijdrage levert in het vergroten van de vitaliteit en het succes van de deelnemers. Enkele feiten:

  • 83% van de deelnemers is vooruit gegaan op de totale fitness;
  • 59% van de deelnemers werkt geconcentreerder;
  • 69% van de deelnemers heeft een beter uithoudingsvermogen;
  • 45% van de deelnemers scoort beter op vitaliteit;
  • 68% van de deelnemers ervaart een betere werk? privé balans.

 

Caroline sloot haar presentatie af met het bevragen van de deelnemers: Hoe stel je jouw belastbaarheidheid vast? En hoe zorg jij ervoor dat je (energie) batterij op het gewenste niveau blijven?

 

Na afloop van de presentaties was er uitgebreid gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten en te netwerken.

 

We kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst en danken EY, Monic Zents en Caroline van den Berg, voor de gastvrijheid en organisatie.

« naar overzicht