Women in financial services

Members login
aanmelden

WIFS to the next level - oproep

Op 28 november waren 16 WIFS-leden bij elkaar voor een strategieworkshop waarin zij de speerpunten voor WIFS voor 2013-2015 hebben bepaald. Focus en uitvoering op deze speerpunten moeten ertoe leiden dat WIFS nog succesvoller wordt. We zijn op dit moment nog op zoek naar leden voor de Task Force Merklading en de Task Force Ledenwerving

Speerpunten die we actief gaan oppakken zijn:

  1. Het laden van het merk WIFS, inclusief het aantrekken van boegbeelden voor WIFS (sponsor uit het WIFS bestuur: Angelique Meddeler en Thea Freudenberger)
  2. Structureel omhoog brengen (en behouden) van het aantal leden (sponsor uit het WIFS bestuur: Brenda Oenema)
  3. Coaching en mentoring voor en door leden (sponsor uit het WIFS-bestuur: Nicolette Loonen)

De opdracht voor de Task Forces is om per speerpunt een plan van aanpak te schrijven en activiteiten te definiëren die leiden tot:

  1. Merklading: Een duidelijke beschrijving van het merk WIFS in een positioneringdocument , die leidt tot herkenbaarheid van WIFS, zowel onder de leden als daarbuiten, ondersteund door het werven van een aantal boegbeelden die het merk WIFS overal en consequent uitdragen.
  2. Ledenwerving: Een aantal suggesties voor ledenwervingsacties die aansprekend zijn en de doelgroep bereiken, waarbij oog is voor het creëren van een thuisgevoel voor de nieuwe leden in het bestaande netwerk en de huidige leden getriggerd worden om lid te blijven.
  3. Coaching en Mentoring: Een programma voor de leden om hun vaardigheden te ontwikkelen, zowel mentor als mentee te kunnen zijn en boegbeelden aan WIFS te verbinden die actief als rolmodel optreden.

De sponsor vormt samen met een groep enthousiaste leden een task force die als doel heeft om in de eerste maanden van 2013 het plan van aanpak te maken. De Task Forces bestaan naast de huidige structuur van commissies en bestuur, en worden na de eindtermijn opgeheven. Van de leden wordt verwacht dat zij in het eerste kwartaal van 2013 voldoende tijd beschikbaar hebben, plus een relevante achtergrond op het betreffende aandachtsgebied hebben om een concrete bijdrage te kunnen leveren. Het is vrijwillig maar niet vrijblijvend! Wat je er voor terug krijgt is een samenwerking met een inspirerende groep vrouwen die elkaar en WIFS naar een hoger plan trekken zodat we allemaal volmondig "proud to be @WIFS" kunnen zeggen.

Wij zijn op zoek naar WIFS-leden die plaats willen nemen in één van de Task Forces. Zij hebben een professionele achtergrond in het betreffende aandachtsgebied van de task force, een ruim netwerk (denk aan bedrijfsleven, financiële sector, overheid/, wetenschap) en willen dat pro-actief inzetten. Zij zijn bereid en beschikbaar om gedurende het 1e kwartaal van 2013 voldoende tijd vrij te maken om de deliverables te kunnen opleveren. De Task Force is gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de deliverable presenteert deze aan het bestuur.

Het streven is om iedere task force uit 3 á 4 leden van WIFS te laten bestaan. Bij meer animo zal het bestuur een keuze maken.

Wij zijn momenteel nog op zoek naar leden voor de Task Force Merklading en Ledenwerving.

« naar overzicht