Members login
aanmelden

Het onderzoek 2016

Lees hier alles over het WIFS onderzoek naar vrouwelijk leiderschap 2016

Van wie kunnen wij beter leren over vrouwelijk leiderschap dan van succesvolle vrouwelijke leiders uit de sector zelf? Want wat is dat eigenlijk, ‘succesvol vrouwelijk leiderschap’? En waar worden vrouwen nu eigenlijk precies door belemmerd?

WIFS heeft samen met KornFerry HayGroup nader onderzoek verricht naar de onderscheidende kwaliteiten van succesvolle vrouwen in de financiële sector door deze te identificeren en tegelijkertijd financiële instellingen en vrouwen in de sector handvatten te bieden om (door) te kunnen groeien. Voor het onderzoek heeft KornFerry HayGroup gesteund door WIFS, 180 graden feedback over 40 succesvolle vrouwelijke leiders uit de financiële sector verzameld, werkzaam binnen 19 verschillende banken, verzekeraars, pensioenfondsen en toezichthouders in Nederland. 

Aanleiding
WIFS staat voor het creëren van een betere balans tussen masculiene en feminiene waarden in de financiële sector. Daarbij verschuift zij in 2016 haar aandacht van de morele aanleiding voor diversiteit naar diversiteit als bijdrage aan de (toegevoegde) waarde van organisaties. Samen met Korn Ferry Hay Group voert WIFS een onderzoek uit om antwoord te krijgen op de vragen wat de meest succesvolle vrouwelijke leiders in de sector onderscheidt van andere (mannelijke en vrouwelijke) leiders en wat hen helpt en hindert om een klimaat te creëren waarin vrouwelijke leiders zich kunnen ontwikkelen.

Wat levert dit onderzoek op?
Dit onderzoek levert handvatten op voor vrouwelijke leiders (WIFS-leden specifiek) om hun leiderschapskwaliteiten te versterken én voor organisaties in de financiële sector bieden we inzichten in het ontwikkelen van vrouwelijk leiderschap. 

Wat onderzoeken we?
Het onderzoek bestaat uit twee afzonderlijke onderzoeksvragen:

1) Wat onderscheidt succesvolle vrouwelijke leiders van andere (mannelijke en vrouwelijke) leiders?
2) Wat helpt en hindert bij de doorgroei (mogelijkheden) van vrouwelijke leiders in de financiële sector?

Het onderzoek loopt van eind januari 2016 tot en met september 2016 en is verdeeld in drie fasen.

Fase 1 –januari tot en met mei 2016

1.1 Nominatieronde

In het eerste deel van ons onderzoek riepen wij op om succesvolle vrouwelijke leiders te nomineren. Criteria voor nominatie waren, onder andere, significante leiderschapservaring, aantoonbare prestaties in de breedste zin van het woord en potentie om door te groeien. Met deze nominaties hebben we een zo breed mogelijk beeld van succesvol leiderschap en een beeld van de ‘betekenis’ van leiderschap voor de medewerkers die succesvolle leiders nomineerden.

1.2 180-graden feedback-ronde

Uit alle genomineerden hebben we een groep van 54 vrouwen geselecteerd om mee te doen aan een zogenoemde, 180-graden feedbackronde. Deze ronde bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De genomineerde én een aantal van haar medewerkers (direct reports) vullen een vragenlijst in over leiderschapsstijlen en over het organisatieklimaat dat daarmee wordt gecreëerd. Het gaat daarbij om medewerkers waar de genomineerde vrouw direct leiding aan geeft. Het minimum aantal medewerkers dat mee moet doen is drie, het maximum aantal tien.
  • De verkregen data wordt vergeleken met de wereldwijde Korn Ferry Hay Group Database.
  • De deelnemers kunnen, als ze daar prijs op stellen na afloop een bijeenkomst bijwonen waar de resultaten uit dit onderzoek wordt teruggekoppeld. Uiteraard wordt daarin geen persoonlijke informatie gedeeld.

Fase 2 – maart tot en met juni 2016

Kwantitatief onderzoek

Door middel van een enquete onderzoeken we welke factoren helpen en welke factoren hinderen bij de doorgroei van vrouwelijke leiders in de financiële sector. Voorbeelden van die aspecten zijn :

  • aanzien van vrouwen,
  • ‘old boys netwerk’,
  • werving & selectiebeleid
  • leadership & development beleid
  • acceptatie deeltijdwerken en zwangerschap.
  • work/life balance

De vragenlijst werd voorgelegd aan vrouwen en mannen en leidinggevenden en niet leidinggevenden in de sector. De deadline voor het invullen van de enquete was 6 juni 2016. De enquete is door een bijna 600 medewerkers uit de sector ingevuld. Een geweldig resultaat dat ons een breed inzicht geeft in die factoren. 

Fase 3 – juni 2016 tot en met augustus 2016

Kwalitatief onderzoek

In interviews met HR-directeuren of managers Diversity/Leadership & Development binnen financiële organisaties gaan we de resultaten uit fase 1 en 2 toetsen en eventuele nieuwe inzichten vergaren. Vervolgens worden de uitkomsten uit de interviews geïntegreerd met de resultaten uit fase 1 en 2. De uitkomsten zijn belangrijk om tot daadwerkelijke handvatten te komen die vrouwelijk leiderschap binnen de financiële sector versterken.

Fase 4 – najaar 2016

Publicatie en presentatie

De resultaten van dit onderzoek presenteerden we op 6 oktober tijdens het WIFS event met de titel : ‘Vrouwen die het [verschil] maken’. 

De stuurgroep

WIFS Korn Ferry Hay Group
Natalia Goncharova (voorzitter)  Erin Lap (onderzoek)
Ingrid Aarsman (coördinatie)   Mattijs van Eck (onderzoek)
Elisa Salentijn (communicatie)   Jamie de Graaff (project officer)