Members login
aanmelden

Ik ben een factuur kwijt. Hoe kan ik mijn factuur opvragen?

Eenmaal ingelogd op de website kunt u onder 'Mijn Account' een link naar de pagina 'Mijn facturen' vinden. Als u deze pagina opent, zult u een overzicht van de naar u toegezonden facturen terug vinden. Op deze pagina is het tevens mogelijk om een factuur opnieuw toe te laten sturen.