U bent hier:

Hoe neem ik mezelf mee op weg naar de RvB?

03/11/2015

 “Hoe staat het met de vertegenwoordiging van vrouwen in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen” met deze insteek organiseerde WIFS samen met SNS Bank en VIVAT Verzekeringen  het event ‘Hoe neem je jezelf mee op weg naar de RvB?’ voor ca. 100 vrouwen uit de financiële wereld.

Aan het woord kwamen onder andere Annemiek van Melick (CFO SNS Bank) en Seada van den Herik (CEO Zwitserleven). Zij spraken over hun loopbaan en bijdrage aan de organisatie waaraan zij leiding geven.

Natalia Goncharova, bestuurslid van WIFS en voorzitter van activiteitencommissie, opende het evenement. Zij benoemde het gangbare uitgangspunt ‘zonder winst geen bedrijf’ als te eenzijdig. Ze stelde daar tegenover dat zonder waarde geen winst mogelijk is en - daaruit volgend - geen bedrijf. Juist daar ligt de kracht van vrouwen: het denken vanuit waarde en niet vanuit winst.

Seada van den Herik heette de aanwezigen welkom namens VIVAT Verzekeringen en SNS Bank. Zij deelde haar persoonlijke verhaal over haar aanstaande vertrek bij Zwitserleven en dat dit ook een onderdeel is van de dynamiek bij senior management rollen.

Na een introductie door Hella Hueck, journaliste bij RTL Z en RTL Nieuws en inmiddels schoorvoetend medestander van vrouwennetwerken, gaf Mijntje Lückerath, hoogleraar Corporate Governance bij de Universiteit van Tilburg/Tias een toelichting op de door haar gepubliceerde Female Board Index. Haar insteek is dat diversiteit niet alleen gaat om rechtvaardigheid, maar dat dit vanuit een goede corporate governance juist essentieel is. Had het IMF de wereldwijde financiële crisis kunnen zien aankomen als de samenstelling van het werknemersbestand meer divers was geweest? Intern onderzoek door het IMF wijst deze richting op.

Monic Zents, directeur Diversity & Inclusiveness bij EY nam ons mee in de actieplannen voor een meer diverse toekomst. Eén van deze acties is het geven van trainingen in onbewuste biases. Ook noemde ze dat ambitie afneemt als je denkt dat de kans op promotie kleiner wordt. Als je om je heen ziet dat vrouwen minder vaak promotie maken, dan neem je onbewust aan dat je daar zelf ook minder kans op maakt. Zij raadde vrouwen aan assertiever te zijn waar het gaat om beloningen en promoties.

In de paneldiscussie zei Annemiek: “Ik ben nooit uit geweest op een boardroompositie. Ik heb altijd gedaan wat ik leuk vind om te doen.” Mijntje bevestigde dat diversiteit op universiteiten ook te wensen over laat. “De professor is een man”, zoals ze met een persoonlijke anekdote illustreerde. Seada wees op het belang van rolmodellen. “Als je ziet hoe het ook kan, dan kan dat je helpen.” Monic benadrukte dat vrouwen zelf ook actie moeten ondernemen. Toen EY vier commissarissen zocht, waren de twee posities voor mannen via de informele weg snel ingevuld. Voor de twee posities voor vrouwen moest een executive search firm worden ingeschakeld en het vinden van de vrouwen duurde aanzienlijk langer. Allen onderkenden de werking van impliciete biases. Bij mannelijke kandidaten wordt gezegd: “Ik zie het hem wel doen”, terwijl bij vrouwen gesteld wordt: “Ik denk dat ze er nog niet klaar voor is”. Seada vertelde dat zij merkt dat vrouwen vaak ontkennend reageren op de vraag: “Wil jij de baan van je baas?” Na de vervolgvraag “en wat nu als je deze baan naar eigen inzicht mag inrichten?” wordt een stuk positiever gereageerd op de eerste vraag. Zowel mannen als vrouwen hebben deze biases en zowel mannen als vrouwen kunnen dit bespreekbaar maken. Headhunters zouden daar een sterkere rol in kunnen vervullen.

In de rondetafelgesprekken werden de deelnemers uitgedaagd om na te denken hoe ze hun unieke kracht in kunnen zetten om hun dromen te realiseren én het verschil te maken in de financiële sector.  De sprekers en panelleden dienden als inspiratiebron. De ‘regels van het spel’ zoals treffend door Annemiek verwoord leidde tot de volgende uitspraken: “Als je wilt tennissen moet je ook het spel leren” en “en “ook bij tennis kun je alleen maar winnen en naar de volgende ronde doorgaan als je uitgaat van jouw eigen kracht en kwaliteiten in het spel”.

Aan een aantal tafels werd de toon van de gesprekken gezet door de vraag van Seada “Wil jij de baan van je baas?” Hierover werden indringende en inzichtgevende gesprekken gevoerd. Duidelijk werd dat dit de essentie is, dat je zelf in de gelegenheid bent om de baan zo in te richten als je wilt.

Tot slot werd door WIFS en Hay Group een partnership overeenkomst afgesloten. Hay Group zal volgend jaar in samenwerking met WIFS onderzoek doen naar vrouwelijk leiderschap. Opnieuw een mooie alliantie voor WIFS.

Bij de afsluitende borrel werd enthousiast verder gesproken over de overtuigingen die vrouwen tegenhouden en de inzichten opgedaan tijdens de middag.

We hopen dat we de impact van dit evenement terugzien in de onderzoeksresultaten van de Female Board Index 2016!