U bent hier:

Terugblik: executive lunch met Fleur Rieter, CFRO bij pensioenuitvoerder bij MN

13/01/2021

Evolutie of revolutie? 

Op 12 januari was de WIFS executive lunch met Fleur Rieter (CFRO bij pensioenuitvoerder bij MN). Fleur is gegrepen door de maatschappelijke impact van pensioen. We hebben het in Nederland nog steeds goed voor elkaar en het is mooi om daar een bijdrage aan te leveren.

Met het pensioenakkoord in de hand staat de pensioenwereld voor enorme uitdagingen. Na besluitvorming door de sociale partners en pensioenfondsen heeft dit in de uitvoering grote impact op de sector. Professionalisering is noodzakelijk.  Vraagt dat een evolutie of revolutie? Wat past bij deze sector? En bij deze tijd? Wat is er te leren van andere sectoren?

Waarom is het pensioenakkoord nodig? Hier zijn grosso modo 3 redenen voor. Allereerst doen we nu met onze pensioenen een belofte ten aanzien van indexatie/koopkrachtbehoud, die we al jaren niet meer kunnen waarmaken door bv. de lage rentestanden en de hogere levensverwachting. Ten tweede is de arbeidsmarkt enorm veranderd de laatste decennia. Life long employment is niet meer van deze tijd, waardoor werknemers verschillende pensioenaanspraken opbouwen. Het huidige systeem sluit niet meer aan op de arbeidsmarkt van vandaag. Ten derde is het systeem complex en daardoor slecht uitlegbaar. En dat heeft zijn weerslag op het vertrouwen in de sector bij de achterban.

Kortom: goed dat het pensioenakkoord er is. Biedt dat ook kansen? Jazeker! Die kwamen dan ook ruim aan bod in het gesprek.

Een van de kansen is “schoon schip maken”. Er is geen sector waar zo lang data vastgehouden moet worden. Op het moment van pensionering moet precies bekend zijn waarop de pensionado recht heeft (en waarom). Door te kiezen voor het invaren van historie in het nieuwe systeem zou een enorme verbeterslag kunnen worden gemaakt. De vraag is of hiervoor de handen op elkaar gaan. Of er voldoende vertrouwen is dat de sector dit zorgvuldig en “eerlijk” zal doen.

Een andere kans is het inbedden van duurzaam beleggen. Het nieuwe pensioenakkoord vraagt een vorm van beleggingsstrategie per leeftijdscohort. Je zou voor jongeren wat meer experimentele duurzame investeringen kunnen doen. Past bij wat hen aanspreekt en de pensioenhorizon is nog lang, dus zij kunnen meer beleggingsrisico lopen.

Nog een kans: kijk niet naar het nominale pensioenbedrag maar naar een gelijkwaardig welzijnsniveau. Denk bijvoorbeeld na over de hoge zorgkosten waarmee ouderen te maken krijgen. Levert het pensioen dan nog steeds een gelijkwaardig welzijnsniveau? En moet er wel een big bang zijn met een vaste pensioendatum? Of kan het nieuwe stelsel meer flexibiliteit bieden?

Waar alle aanwezigen het over eens zijn is dat de interesse voor pensioen laag is en dat zowel de communicatie van de pensioenfondsen als de financiële educatie in het algemeen sterk moet verbeteren. Voor een groot deel van de samenleving is de informatie over het pensioen slecht te begrijpen. Zou je iedereen naast een periodieke gezondheidscheck niet ook een periodieke financiële coaching gunnen? Er zijn werkgevers die dit in de arbeidsvoorwaarden opnemen.

Mede door de complexiteit van het onderwerp is het belangrijk dat er bedrijfstakpensioenfondsen blijven, die hele medewerkersgroepen collectief faciliteren. Zodat iedereen kan profiteren van de collectiviteit bijvoorbeeld bij het vermogensbeheer, dat blijft anno nu.

We hebben ook gesproken over verschillen tussen pensioenfondsen en -verzekeraars. Verzekeraars pakken door, pensioenfondsen blijven -gechargeerd- discussiëren tot er consensus is. Consensus is een belangrijke waarde, juist ook in het kader van draagvlak creëren. Dat duurt lang. Commerciële partijen zijn daadkrachtiger. Aan de andere kant is de reputatie van pensioenfondsen beter, worden ze meer vertrouwd omdat zij geen winstoogmerk hebben. Dat hangt misschien juist wel samen met de hiervoor beschreven cultuur. En daarmee zou je ook kunnen concluderen dat een revolutie minder bij deze sector past dan evolutie.

Hoewel? Is de consolidatie van 1000 naar 200 pensioenfondsen niet een revolutie?

 

N.B. Heb je na het lezen een onbedwingbare behoefte gekregen om inzicht te hebben in je pensioen? Kijk dan op de “pensioenchecker”. Binnen 5 minuten overzicht over je pensioen! Met de Pensioenchecker app weet je binnen een paar minuten hoeveel inkomen je later hebt. Download de app, log in met DigiD en bekijk je pensioen. Simple as that. De pensioenchecker is gemaakt door een samenwerkingsverband van de Pensioenfederatie en Nederlandse pensioenuitvoerders. Iedereen die in Nederland pensioen opbouwt kan de app gebruiken. Gratis.