U bent hier:

Accelerate 50/50: gendergelijkheid als katalysator voor duurzame verandering in de financiële sector

08/03/2024

In aanloop naar International Women’s Day is vorige week, op 1 maart, het tweede Accelerate 50/50 rapport gelanceerd. 

We blikken in woord en beeld terug op deze bruisende middag waar we werden ontvangen bij Athora Nederland. Benieuwd naar meer foto's? Bekijk het fotoalbum hier.  

Onder leiding van dagvoorzitter Henk Jansen werd het publiek uitgedaagd en geïnspireerd door verschillende sprekers. Keynote spreker Wendy Broersen, expert op het gebied van diversiteit en inclusie, benadrukte dat het bereiken van genderbalans niet alleen de verantwoordelijkheid van HR is, maar van iedere leider. Ze introduceerde een eenvoudig maar impactvol model, zoals ook beschreven in haar boek.

Wendy daagde het publiek uit om hun organisaties te evalueren aan de hand van de vijf stadia van het verankeren van diversiteit. Bij elke fase gingen meer mensen zitten. Het resultaat was dat slechts een handjevol mensen zich in stadium vijf bevond, wat betekent dat DEI is ingebed in hun strategie en cultuur. In een goedgevulde zaal, tekende zich hiermee de huidige stand van zaken en het belang tot versnellen af. Als je op zoek bent om geïnspireerd te raken en te leren van Wendy, dan is haar boek "Not for HR" een must read, ze deelt veel inzichten en inspiratie. Alle deelnemers ontvingen een exemplaar van het boek met dank aan ING Nederland.

Na deze inspirerende keynote gingen Henk en Laura Lee, Manager Inclusion & Diversity bij Van Lanschot Kempen, in gesprek over de lessen op weg naar 50/50. Laura deelde de beste praktijken van Van Lanschot Kempen.

Na een korte pauze lanceerde Jason Jie van het Accelerate 50/50projectteam officieel het rapport en overhandigde de eerste digitale kopie aan Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars. De verzekeringssector is een pionier ten opzichte van andere subsectore in de FSI en loopt voorop in koerst naar gendergebalanceerd leiderschap.

In een wereld die snakt naar genderevenwicht is het tijd om ongemak te omarmen als katalysator voor verandering. Tijdens de interactieve reflectie daagden WIFS bestuursleden Diana Zandbergen en Mirelle van Gemert de status quo uit met vier leiders uit de sector, waaronder Femke Bakker (Turien & Co.), Indra Frishert (Dazure) Paul de Kroon (Deutsche Bank) en Willeke van de Weerd (Ecclesia).

Wat volgde was een sterke discussie, over noodzakelijke thema’s, aangewakkerd door prikkelende stellingen. Het daagde om gedurfde keuzes te maken bijvoorbeeld over hoe het ontwrichten van bestaande systemen en het aangaan van moedige dialogen essentieel is voor vooruitgang.

De discussie onthulde verdeeldheid, maar ook een gedeelde overtuiging: de behoefte aan inclusief leiderschap dat de rijkdom aan perspectieven erkent en omarmt. Bijzondere aandacht ging uit naar de rol van mannen die leiderschap domineren binnen de Nederlandse financiële sector. Hun actieve bijdrage is cruciaal voor het versnellen van gendergebalanceerd leiderschap.

Accelerate 50/50: het rapport
De financiële sector neemt het voortouw in het versnellen van gendergebalanceerd leiderschap. Uit recent onderzoek van Accelerate50/50 blijkt dat het afgelopen jaar het aantal vrouwen in executive boards binnen de financiële sector met 7% is toegenomen. Dit zijn bemoedigende ontwikkelingen, maar de noodzaak voor verdere acties om genderdiversiteit en inclusiviteit binnen de sector te bevorderen, blijft bestaan. Dit geldt vooral voor adviesbureaus in de industrie, die achterblijven ten opzichte van andere financiële instellingen.

In de aanloop naar Internationale Vrouwendag 2024 onderstrepen de resultaten van het onderzoek de behoefte aan voortdurende inspanningen om het pad naar gendergebalanceerd leiderschap te versnellen. Hoewel het rapport vooruitgang toont, onthult het ook de uitdagingen, valkuilen en actiepunten voor de toekomst:

De uitdagingen:

  • Bouwen aan een inclusieve bedrijfscultuur
  • Mensgericht leiderschap met een focus op vrouwelijke kwaliteiten
  • Uitstroom van vrouwen in de leiderschapspijplijn

De oproep tot actie:

  • Inbedden van nieuwe perspectieven
  • De definitie van succes herdefiniëren
  • Doorbreken van systemische barriers

Het volledige rapport biedt diepgaande inzichten in de staat van genderdiversiteit in de financiële sector en lees je hier.

Accelerate 50/50 is een initiatief van WIFS en Deloitte dat tot doel heeft genderbalans te brengen binnen de top van de financiële sector. Hierbij wordt niet enkel gestreefd naar de wettelijke quota; alleen een ambitie van 50/50 wordt als logisch beschouwd.