Members login
aanmelden

Onderzoek 2016

Wetenschap, en dus kennis, draagt bij aan diversiteit. Het aandragen van feiten biedt namelijk ondersteuning in een discussie die al veel te lang en te vaak op basis van perceptie wordt gevoerd.’ Dat was het vertrekpunt meer dan een jaar geleden, toen wij samen met Korn Ferry Hay Group de uitdaging aangingen om op zoek te gaan naar de feiten om ons verhaal, ons standpunt, te kunnen ondersteunen. 

Ons onderzoek naar vrouwelijk leiderschap in de financiële sector in Nederland is met succes uitgevoerd, en daar zijn we ontzettend trots op. Het onderzoek was er namelijk op gericht om de onderscheidende kwaliteiten van succesvolle vrouwen in de financiële sector te identificeren en tegelijkertijd financiële instellingen en vrouwen in de sector handvatten te bieden om (door) te kunnen groeien. Dat die onderscheidende leiderschapskwaliteiten er zijn, wordt nu ook door ons onderzoek bevestigd. We kunnen er nu op gaan toezien dat de sector als geheel er haar voordeel mee kan doen. Want dit is precies waar het WIFS om gaat: een gezondere sector, die beter in balans is en dus beter presteert.

Bijdrage aan beter organisatieklimaat

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat vrouwelijk leiderschap bijdraagt aan een beter organisatieklimaat. Wat we eigenlijk al wisten, wordt nu stevig onderbouwd. Meer hierover, over andere interessante onderzoeksbevindingen en over het onderzoeksproces lees je in het onderzoeksrapport (Whitepaper) dat we hebben samengesteld: ‘Vrouwelijke Leiders Maken Het Verschil’. Wij willen alle WIFS-vrouwen van harte feliciteren met het resultaat. Het is ons mooi gelukt!Het onderzoeksrapport is natuurlijk geen eindresultaat. Sterker nog, we beginnen net.

Er zijn wat in het oog springende zaken die uit het onderzoek kunnen worden herleid, welke in de context van een aantal onderzoeksbevindingen moeten worden bezien. Zo verslaan de resultaten van dit onderzoek zomaar de internationale benchmark van Korn Ferry Hay Group. Wat blijkt - vergeleken met de benchmark, doen we het helemaal niet zo slecht in de Nederlandse financiële sector als het gaat om de inzet van om vrouwelijk leiderschap. Kijk bijvoorbeeld maar naar de resultaten op prestatiegerichtheid: BM 15% versus succesvolle vrouwelijke leiders 39%, energie-gevend:  BM 12 % versus succesvolle vrouwelijke leiders 28%, demotiverend:  BM 59% versus succesvolle vrouwelijke leiders 8%. Dit zijn toch opmerkelijke verschillen.

Vrouwelijk leiderschap erkennen

Waar doen we dan ‘zo moeilijk’ over? Het lijkt alsof de inzet van vrouwelijk leiderschap in de Nederlandse financiële sector er prima voor staat? Het vraagstuk laat ons niet los, omdat we zien en weten dat er nog steeds veel moet gebeuren! Recente geluiden uit het Nederlandse bedrijfsleven wekken de indruk dat (te) weinig vrouwen in de top - of beperkt succesvol vrouwelijk leiderschap – een logisch gevolg is van het gegeven dat geschikte vrouwen niet beschikbaar zouden zijn. De welbekende work-life balance en de valse bescheidenheid worden bijvoorbeeld maar al te vaak in dit verband besproken. Maar we zijn ervan overtuigd dat deze vrouwen er wèl zijn! De vraag is: hoe erken je als organisatie het belang van vrouwelijk leiderschap en geef je tegelijkertijd commitment af om vrouwelijk leiderschap te herkennen en in te zetten ten behoeve van het bredere belang van de eigen organisatie, alsook de sector waar je deel van uitmaakt? Wordt vrouwelijk leiderschap op dit moment eigenlijk wel (voldoende) erkend, herkend en ingezet in onze sector? Hoe zorgen we ervoor dat onze sector en vrouwelijk leiderschap elkaar écht vinden?

Wat ook aanzet tot denken is het volgende. Als het feminiene leiderschapsprofiel het meest passende is om succesvol op de organisatiemodellen van de toekomst (platte organisaties met zelfsturende teams) in te spelen, waarom hebben we dan nog een quotum nodig van 30%? Tijdens het WIFS-event op 13 december aanstaande komt de 30% norm aan de orde. Hierover later meer, maar wij treffen met de onderzoeksresultaten graag alvast maatregelen of reiken graag concrete handvatten aan om bepaalde belemmeringen te overwinnen en vrouwen op de ‘juiste plekken’ te krijgen. Je bent namelijk gek als je vrouwen niet in topposities zet! WIFS committeert zich de komende maanden aan het aangaan van de dialoog, met onze stakeholders, met onze sector – om het belang van de inzet vrouwelijk leiderschap op de agenda te houden. Met ons Whitepaper onder de arm!

White Paper_FINAL.jpg

Vraag de whitepaper aan. 

Wil je de resultaten nog eens rustig nalezen? Vraag het Whitepaper ‘Vrouwelijke Leiders Maken Het Verschil’ aan via secretariaat@wifs.nl. Wij horen graag jouw bevindingen, gedachten, ideeën – daar komen we namelijk mee verder. Het onderzoeksrapport is niet het eindpunt – het is het begin!