Members login
aanmelden

Missie/visie/strategie

Missie

Een betere balans creëren tussen masculiene en feminiene waarden in de financiële sector.

WIFS heeft als missie om een betere balans te creëren tussen masculiene en feminiene waarden in de financiële sector. Het vertrouwen in de financiële sector  moet worden hersteld, en WIFS is ervan overtuigd dat de inbreng van feminiene waarden hierbij een grote rol kan spelen. Het is daarom goed als vrouwen en mannen meer van zich laten horen en er meer erkenning komt voor feminiene waarden.

Visie

Het bundelen van feminiene waarden in de financiële sector.

Naar aanleiding van de kredietcrisis werd een discussie over het herstel en de ’lessons learned’ gevoerd waarbij de vrouwelijke inbreng in het debat zeer beperkt was. Vrouwen kunnen volgens WIFS wel degelijk het verschil maken. Zo zijn ze meer gericht op de lange termijn, het belang van de klant en de samenleving en minder op het eigen belang. Bovendien zijn ze risicomijdender. Deze vrouwelijke waarden worden echter in de financiële sector nog niet altijd herkend en erkend. Door het bundelen van feminiene waarden in de financiële sector, wil WIFS een beweging in gang zetten die bijdraagt aan de noodzakelijke verandering.

Strategie 

Vrouwen in hun kracht zetten via de WIFS kernwaarden

Connect: Vrouwen uit de financiële sector kunnen elkaar via het netwerk ontmoeten en nieuwe connecties met elkaar aangaan.
 
Share: WIFS-vrouwen zijn bereid kansen, kennis en ervaringen met elkaar te delen om zichzelf én andere vrouwen in het netwerk te versterken.
 
Empower: WIFS-vrouwen zijn bewust(er) van hun kwaliteiten en vinden handreikingen in het WIFS-aanbod om (nog meer) in hun kracht te komen.
 
Energize: De activiteiten inspireren, motiveren en stimuleren WIFS-vrouwen om de WIFS missie op sprankelende wijze in woorden en daden uit te dragen.