Members login
aanmelden

Missie/visie/strategie

Missie

'MEER VROUWELIJKE POWER IN DE FINANCIELE SECTOR!' 

Een toekomst waarin de financiële sector net zo divers én inclusief is als onze samenleving. Daar maken we ons bij WIFS hard voor. Juist in de financiële sector zijn mannelijke kwaliteiten in leiderschap van origine de norm. Meer aanvulling door en ruimte voor vrouwelijke kwaliteiten als empathie, samenwerking en een focus op de lange termijn, zorgen voor diversere teams die betere beslissingen maken. Het resultaat: betere producten en diensten, winstgevendere bedrijven en een meer toekomstbestendige sector.

Visie

Het bundelen van feminiene waarden in de financiële sector.

Naar aanleiding van de kredietcrisis werd een discussie over het herstel en de ’lessons learned’ gevoerd waarbij de vrouwelijke inbreng in het debat zeer beperkt was. Vrouwelijke kwaliteiten kunnen volgens WIFS wel degelijk het verschil maken. Zo zijn ze meer gericht op de lange termijn, het belang van de klant en de samenleving en minder op het eigen belang. Bovendien zijn ze risicomijdender. Deze vrouwelijke waarden worden echter in de financiële sector nog altijd niet herkend en erkend. Door het bundelen van feminiene kwaliteiten in de financiële sector en de balans met mannelijke waarden te vergroten, wil WIFS een beweging in gang zetten die bijdraagt aan de noodzakelijke verandering.

Strategie 

Professionals in hun kracht zetten via de WIFS kernwaarden

Connect: Professionals uit de financiële sector kunnen elkaar via het netwerk ontmoeten en nieuwe connecties met elkaar aangaan.
 
Share: Kansen, kennis en ervaringen met elkaar te delen om zichzelf én anderen in het netwerk te versterken.
 
Empower: Professionals zijn bewust(er) van hun kwaliteiten en vinden handreikingen in het WIFS-aanbod om (nog meer) in hun kracht te komen.
 
Energize: De activiteiten inspireren, motiveren en stimuleren om de WIFS missie op sprankelende wijze in woorden en daden uit te dragen.