Members login
aanmelden

Partnerships

Met de ambitie om met behulp van een betere balans tussen feminiene en masculiene waarden een bijdrage te leveren aan herstel van de financiële sector, staat WIFS zeker niet alleen. Met een aantal vooraanstaande partijen heeft WIFS partnerships afgesloten om onze ambitie, en die van onze partners, gezamenlijk te verwezenlijken!

WIFS heeft partnerships met de volgende partijen:

Korn Ferry
Zowel WIFS als Korn Ferry zijn van mening dat de inzet van diversiteit en vrouwelijk talent zorgt voor een beter organisatieklimaat. En dat een beter organisatieklimaat een positieve bijdrage levert aan de uitdagingen waar de financiële sector voor staat.

NCD
Samen met de NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) zet WIFS zich in om diversiteit in leiderschap binnen organisaties te bevorderen.

Nederlands Debat Instituut
De samenwerking met het Nederlands Debat Instituut bestaat uit het gezamenlijk organiseren van evenementen en het aanbieden van diensten die WIFS-leden nog meer in hun kracht zet en hun professionele zichtbaarheid vergroot.

YouBeDo
WIFS en YouBeDo trekken samen op als het gaat om de sponsoring van goede doelen. YouBeDo vanuit hun eigen filosofie en WIFS vanuit de behoefte om steun te verlenen aan Mama Cash, een, van oorsprong Nederlands, vrouwennetwerk.

Executive Search
WIFS werkt op het gebied van Executive Search samen met vier bureaus. Wij verwachten met deze partnerships de benoemingen van vrouwen op executive posities binnen de financiële sector te kunnen stimuleren.

WIFS-Fotograaf
Daarnaast biedt WIFS graag kansen aan startende ondernemers. Bijvoorbeeld door ieder jaar een overeenkomst aan te gaan met een fotograaf die de fotografie van alles WIFS-events voor zijn of haar rekening neemt. In 2016 is Marianne Driessen WIFS Fotograaf.