Members login
aanmelden

Uitleg onderzoeksvraag 2

Dit onderdeel geeft antwoord geven op de vraag: welke aspecten creëren een omgeving waarin vrouwelijke leiders worden ontwikkeld? Om dit te onderzoeken heeft Hay Group een standaard vragenlijst ontwikkeld, waarin onder andere wordt onderzocht welke aspecten invloed hebben op deze omgeving. Dit betreft een kwantitatief onderzoek. Deze vragenlijst kan worden ingevuld door zowel mannen als vrouwen, leidinggevenden en niet-leidinggevenden, zolang men maar werkzaam is in de financiële sector. Uit de analyse moet blijken of er bepaalde aspecten zijn die helpen of hinderen bij het creëren van een klimaat waarin vrouwelijke leiders worden ontwikkeld.