Members login
aanmelden

Missie/visie/strategie Young WIFS

Missie Young WIFS

Een betere balans creëren tussen masculiene en feminiene waarden in de financiële sector.

Young WIFS heeft als missie om een betere balans te creëren tussen masculiene en feminiene waarden in de financiële sector. Het vertrouwen in de financiële sector  moet worden hersteld, en Young WIFS is ervan overtuigd dat de inbreng van feminiene waarden hierbij een grote rol kan spelen. Het is daarom goed als vrouwen meer van zich laten horen en er meer erkenning komt voor feminiene waarden.

 

Visie Young WIFS

Het bundelen van feminiene waarden in de financiële sector.

 

Naar aanleiding van de kredietcrisis werd een discussie over het herstel en de ’lessons learned’ gevoerd waarbij de vrouwelijke inbreng in het debat zeer beperkt was. Vrouwen kunnen volgens Young WIFS wel degelijk het verschil maken. Zo zijn ze meer gericht op de lange termijn, het belang van de klant en de samenleving en minder op het eigen belang. Bovendien zijn ze risicomijdender. Deze vrouwelijke waarden worden echter in de financiële sector nog niet altijd herkend en erkend. Door het bundelen van feminiene waarden in de financiële sector, wil Young WIFS een beweging in gang zetten die bijdraagt aan de noodzakelijke verandering.

 

Strategie Young WIFS

Vrouwen in hun kracht zetten via de WIFS kernwaarden.

Connect: Vrouwen uit de financiële sector kunnen elkaar via het netwerk ontmoeten en nieuwe connecties met elkaar aangaan.
 
Share: Young WIFS-vrouwen zijn bereid kansen, kennis en ervaringen met elkaar te delen om zichzelf én andere vrouwen in het netwerk te versterken.
 
Empower: Young WIFS-vrouwen zijn bewust(er) van hun kwaliteiten en vinden handreikingen in het Young WIFS-aanbod om (nog meer) in hun kracht te komen.
 
Energize: De activiteiten inspireren, motiveren en stimuleren Young WIFS-vrouwen om de Young WIFS missie op sprankelende wijze in woorden en daden uit te dragen.